Công Chúa Giá Đáo The Princess Comes Across FullHD Bản Đẹp

Phim Trung Quốc Công Chúa Giá Đáo tập 9 10 11 12 13 14 phim cong chua gia dao Chúng Vương Giá Đáo Nàng công chúa có tính cách nghịch ngợm, được yêu chiều hết mực Tâm Dao đã trốn thoát khỏi trận hoả hoạn từ tẩm điện của vua, phải bước chân vào con đường đến với nhân gian, chu du các nước. Vì tính cách trượng nghĩa và hiếu kì đã khiến nàng trở thành người phân xử vụ kiện giải oan cho dân, giúp đỡ bách tín. Trong lúc tiến gần đến chân tướng thì cuộc thám hiểm đặc sắc cũng vừa bắt đầu.

Từ khóa

Công Chúa Giá Đáo

The Princess Comes Across 2018

Phim Hay