Huyền Môn Đại Sư The Taoism Grandmaste FullHD Bản Đẹp

Phim Huyền Môn Đại Sư 3000 năm trước, Chiến thần Dương Tiễn tiên đoán nhân gian sẽ gặp đại nạn diệt vong, chỉ có vấn đạo giả mang theo thánh giáp nguyên thủy hợp nhất mới có thể giải cứu nhân gian. Vào thời Đông Hán, Lang tộc lập nên U Linh hoàng triều, khắp vùng trung nguyên rộng lớn phải đối mặt với nhiều nguy cơ đe dọa. Tiên Minh lo sợ Lang tộc gây hại nhân gian, nên đã tổ chức tìm kiếm thánh giáp và tuyển chọn vấn đạo giả để dẹp trừ tai họa...

Từ khóa

Charlie Hunnam

Quách Kính

The Taoism Grandmaste

Vương Mộng Trúc

Vương Tử Thần

Đồng Mộng Thực

Huyền Môn Đại Sư

Phim Hay