Some Vival 1+1 Some Vival 1 Plus 1 KBS2 FullHD Bản Đẹp

Some Vival 1+1 tập 19 VietsubYêu hay Shopping? Nhiều người đơn giản chỉ đi tìm kiếm tình yêu cho riêng mình, nhưng một số người đơn thuần chỉ tình yêu với mua sắm. Trong chương trình này, 20 người đàn ông và phụ nữ tập hợp cùng nhau để tìm tình yêu hoặc shopping và tìm sở thích của họ. Thị hiếu của họ sẽ mang đến tình yêu hay chỉ là một sở thích chung đơn giản trong mua sắm?

Từ khóa

Some Vival 1 Plus 1

Some Vival 1+1

Phim Hay